KAIŠIADORIŲ PARAPIJOS KLEBONO RIMVYDO JURKEVIČIAUS KALĖDINIS SVEIKINIMAS