Kaišidorių katedra, skelbimai 2014 11 16

                      Kaišiadorių katedra, skelbimai – 2014 11 16

 

  • Šiandien, lapkričio 16 d., trečiąjį lapkričio sekmadienį, minint Pasaulinę dieną žuvusiems eismo įvykiuose atminti, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti intencija - už žuvusiuosius kelyje, taip pat už jų artimuosius – šeimas...  Šią dieną paskelbė minėtina Jungtinių Tautų ir Pasaulio sveikatos organizacijos. Tikslas – žuvusiųjų eismo dalyvių paminėjimas, dvasinis ir moralinis palaikymas žmonių, kurių šeimos nariai, draugai ar pažįstami žuvo eismo įvykiuose. Kartu norima dar kartą atkreipti visuomenės dėmesį į kiekvieno asmeninę atsakomybę už savo elgesį kelyje, kelių eismo taisyklių laikymąsi, kad būtų išvengta beprasmių aukų.

 

  • Pakartotinai kviečiame parapijiečius į Katalikų Bažnyčios suaugusiųjų katechezės programą "Tikėjimo pagrindai". Programa skirta tiems, kurie norėtų geriau pažinti katalikiškąjį tikėjimą ir sąmoningiau jį praktikuoti. Susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį - 18.45 val. Sielovados centre, III aukšte, Birutės g. 9 (prie klebonijos). Kviečiame dalyvauti!

 

  • Lapkričio 23 d. – ateinantį sekmadienį - mūsų krašte minima Negimusio kūdikio diena. Bažnyčia, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į šią problemą, kviečia tikinčiuosius tą dieną ar kita proga, pasimelsti intencija - už žmones netekusius kūdikio, negimusius kūdikius bei dvasinio ir fizinio išgydymo reikalingas šeimas... Lapkričio 20 d. – ateinantį ketvirtadienį – parapijiečius šia intencija kviečiame dalyvauti Šeimos centro organizuojamoje programoje – nuo 9.30 iki 18 val. pasirinktinai dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje katedroje, 18 val. šv. Mišiose, o po Mišių – eisenoje prie Dievo tarno Teofiliaus Matulionio paminklo - su malda ir žvakutėmis už negimusius kūdikius. Daugiau informacijos apie šią programą – katedros skelbimų stende. Kviečiame dalyvauti!

 

  • Ateinantį sekmadienį, lapkričio 23 d.,  Bažnyčia švęs Kristaus Karaliaus liturginę iškilmę ir užbaigs šiuos – Bažnyčios metus... Ateinantį sekmadienį taip pat kviečiame pasimelsti ir už mūsų vyskupijos Ganytoją konsekravimo vyskupu metinių proga. Jo Ekscelencija Vyskupas Jonas Ivanauskas konsekruotas vyskupu 2003 m. lapkričio 23 d. Kauno arkikatedroje.

Klebonas

 

 

Kaišiadorių parapijiečius kviečiame dalyvauti šių metų lapkričio 20 d. REKVIEM Negimusiam kūdikiui

 

1955 m. lapkričio 23-iąją Lietuvoje įstatymiškai įteisinti abortai. 2013 m. dėl abortų Lietuvoje neteko teisės gyventi daugiau nei 5 tūkstančiai vaikų. Kviečiame jus melstis už negimusios gyvybės išsaugojimą ir kūdikio netektį patyrusias šeimas.

 

Programa Katedroje:

 

  • Nuo 9.30 iki 18 val. - Švč. Sakramento adoracija
  • 18 val. - šv. Mišios
  • 18.45 val. - išeiname su žvakutėmis į savivaldybės aikštę ir tyloje meldžiamės už negimusius kūdikius Lietuvoje ir mūsų mieste
  • 19 val. - sudedame žvakutes prie Dievo Tarno Teofilio Matulionio paminklo

 

Katedros prieangyje yra maldų intencijų dėžutė, į kurią kviečiame (užrašyti ir) įdėti maldos intencijas dėl negimusio kūdikio netekties, prašant išsaugoti negimusius kūdikius ar kitomis jums svarbiomis intencijomis. Šiomis intencijomis melsis parapijos maldos grupės.

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė