Konsekruotas pal. Teofiliaus koplyčios altorius (2017 09 14)

Kaišiadorių vyskupas šių metų rugsėjo 14 d., Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventėje, Kaišiadorių katedroje konsekravo palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčios altorių, kuriame įdėti Palaimintojo palaikai - sarkofagas, plačiau skaityti - “teofilius.lt“...

Palaimintajam dedikuota koplyčia Kaišiadorių katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su Palaimintojo palaikais ir kanoninis paveikslas, yra atvira visiems tikintiesiems, besilankantiems Kaišiadoryse. Katedra atidaryta - sekmadieniais - nuo 7.30 iki 13 val. ir nuo 17.30 iki 19 val. Šiokiadieniais - nuo 7.30 iki 10 val. ir nuo 17.30 iki 19 val. Kiekvieną ketvirtadienį katedra atvira nuo 7.30 val. iki 19 val., - Dievo Gailestingumo koplyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija.

Kurijos kancleris