Kviečiame į kunigo Ginto Petkevičiaus pirmąsias šv. Mišias (2020-06-12)

  Šių metų liepos 12 d. 12 val. Kaišiadorių katedroje pirmąsias iškilmingas šv. Mišias celebruos kunigas Gintas PETKEVIČIUS, gimęs Kaišiadoryse, šių metų liepos 5 d. įšventintas Romos Katalikų Bažnyčios kunigu, plačiau žr. https://kaisiadorys.lcn.lt/naujienos/;983

Tikintieji, dalyvaujantys pirmųjų šv. Mišių celebracijoje, gauna Visuotinius atlaidus (priėmę Komuniją ir pasimeldę Šventojo Tėvo intencija), taip pat kunigo, švenčiančio pirmąsias Mišias, individualų palaiminimą (uždedant rankas), kuris teikiamas po Mišių Komunijos maldos.

Kviečiame dalyvauti!

Kaišiadorių parapija   

Pastaba. Renginių metu gali būti fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginių nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti kaisiadoriuparapija.lt, teofilius.lt, Kaišiadorių parapijos ir Teofiliaus facebook"uose ar kitose internetinėse svetainėse.