Laidotuvių šv. Mišios - sausio 22 d. 12 v.al. - Kaišiadorių katedroje (tiesioginė transliacija)

2021 m. sausio 19 d. mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas - monsinjoras Vytautas Kazys SUDAVIČIUS, Žaslių šv. Jurgio parapijos rezidentas (Kaišiadorių r.). Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kunigas bus pašarvotas Aukštadvario parapijos bažnyčioje (Trakų r.), kur ėjo klebono pareigas paskutiniais gyvenimo metais. Laidotuvių šv. Mišios - sausio 22 d. 12 v. - Kaišiadorių katedroje. Kunigas bus laidojamas katedros šventoriuje - Kaišiadoryse, kur ilgus metus darbavosi sielovadoje. Dėl karantino, vyskupijos kunigai prašomi už mirusįjį pasimelsti savose bažnyčiose – nevykti į laidotuves.

Tiesioginę transliaciją galima bus matyti paskyrose: Kaišiadorys Turizmas Verslas, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kaišiadorių parapija....