Lietuvos Šeimos centrų konferencija Kaišiadoryse

 

2015 m. kovo 21 d. Kaišiadoryse vyks metinė Lietuvos Šeimos centrų konferencija tema: „Sužadėtinių rengimas santuokai: iššūkiai, poreikiai, galimybės“.

Konferencijoje numatyta šį programa:

 

 • 10.00 – Konferencijos atidarymas ir Jo Eminencijos kardinolo A. J. Bačkio žodis sužadėtinių rengėjams..

  - „Rengimo santuokos sakramentui metodai pagal Bažnyčios mokymą. Lietuvos patirtis ir problemos“ - dr. N. Liobikienė (Kaunas)

  - „Rengimo santuokos sakramentui praktikos perspektyvos atsižvelgiant į Šeimos Sinodo įžvalgas” – psichol. A. Petronis (Vilnius).

  12.00 - Šv. Mišios Kaišiadorių katedroje

  14.30 – Darbas grupėse:

  1) Ką veikiame su grupe jaunavedžių (ved. A. ir D. Ruzgai)

  2) Kasdien iš naujo atsiversti (ved. t. S. Kazėnas, SJ)

  3) Kaip man sekasi kalbėti apie lytiškumą (ved. J. Bernatonienė)

  4) "Esame nenaudingi tarnai“ (Lk 17, 10) - kaip išvengti susireikšminimo (ved. kun. A. Sabaliauskas)

  5) Ką dar galime padaryti grupės bendrystės kūrimui - sužadėtinių grupės vedimo metodikos ir detalės (ved. Mizgiriai)

  6) Santykis su Jėzumi. Kodėl man tai svarbu? (ved. kun. V. Ačas)

  7) Vedu grupę ir noriu pasidalyti (ved. G. Aukščiūnienė)

  8) Man sunku vesti grupę - pasidalinimas patirtimi (ved. A. Petronis)

  16.30 - Konferencijos pabaiga

Registracija į konferencija - 9.30, vieta - Gedimino g. 40, Kaišiadorys - Kaišiadorių kultūros ir meno centras

Daugiau informacijos - Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras - tel. 8 346 52201, el. paštas: seimos.c@ks.lcn.lt arba Lietuvos šeimos centras - Rotušės a. 23, Kaunas - 8 37 208263, el. paštas: lsc@lcn.lt