PARAMOS AKCIJA UKRAINAI (2023)

 

Nesiliaujant karui Ukrainoje, Lietuvos vyskupai skelbia naują pagalbos šiai broliškai šaliai akciją. Aukos Ukrainos žmonėms paremti visoje Lietuvoje bus renkamos pirmąjį Gavėnios sekmadienį – 2023 m. vasario 26 d. Pagalbos Ukrainai akciją vykdys Lietuvos Caritas, o surinktos aukos ir daiktai, maisto produktai bus perduoti Ukrainos Caritui.

Prisidėti prie pagalbos akcijos galima šiais būdais (pasirinktinai):

- pirmojo Gavėnios sekmadienio rinkliava;

- aukoti į specialią Lietuvos Carito sąskaitą Ukrainai (visa informacija www.caritas.lt );

- parama įvairiais daiktais ir maisto produktais. Paramos daiktais akcija bus įgyvendinama vasario 27, 28 ir kovo 1 dienomis (visa informacija skelbiama www.caritas.lt).

    Kurijos informacija