Pašvęstojo gyvenimo metų organizacinė grupė kviečia įsijungi į maldos ir atgailos akciją

 

Pašvęstojo gyvenimo metų organizacinė grupė kviečia įsijungi į maldos ir atgailos akciją 
 
Šių metų sausio 30 d., penktadienį, bendru moterų ir vyrų vienuolijų vyresniųjų sutarimu kviečiame pašvęstuosius brolius ir seseris, taip pat visus tikinčiuosius, kuriems rūpi Bažnyčios šventumas, įsijungti į maldos ir atgailos akciją už pašvęstųjų ir savo pačių atsivertimą.
Popiežius Pranciškus dažnai mus ragina nebijoti prisipažinti, kad esame nusidėjėliai, kuriems reikalingas Dievo gailestingumas ir atleidimo malonė. Pasninkas yra tokio mūsų vidinio nusiteikimo išraiška. Atgailos dvasios perspektyvoje pasninkas kviečia pajusti ir įvardinti tikruosius savo apsileidimus bei trūkumus, o tada susimąstyti apie grįžimą į tą kelią, kuriuo mus asmeniškai ir mūsų bendruomenes nori vesti Dievas.
Nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių pasninkas buvo neatsiejamas nuo išmaldos ir gailestingumo darbų. Tai, ką žmogus sukaupdavo pasninkaudamas, atiduodavo stokojančiam. Apsižvalgykime aplinkui, pagalvokime iš anksto, su kuo šią atgailos dieną galėtume pasidalinti maistu.
Primename, kad pagal Lietuvos Vyskupų Konferencijos patvarkymą Pasninko įstatymas leidžia per dieną sočiai valgyti tik kartą. Kitus du kartus (pvz., ryte ir vakare) – tik lengvai užkąsti. Vanduo, pienas, vaisių sultys pasninko nelaužo.
Šioje akcijoje kviečiame dalyvauti visiškai laisvai, įvertinant savo galimybes, ypač ligoniams ir vyresnio negu 60 metų amžiaus asmenims, kuriems net ir Bažnyčios nustatyti pasninkai nėra privalomi. Tačiau kas pajėgiate, nedraudžiama pasninkauti vien tik su duona ir vandeniu.
Pasistenkime šią dieną daugiau laiko skirti maldai, Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, Šventojo Rašto, Popiežiaus paraginimų skaitymui. Ir nepamirškime, kad pasninkaudami negalime būti paniurę (plg. Mt 6, 16). Popiežius Pranciškus kviečia mus „patirti ir parodyti, jog Dievas geba sklidinai pripildyti mūsų širdį ir padaryti mus laimingus“. (Apaštališkasis laiškas visiems pašvęstiesiems asmenims Pašvęstojo gyvenimo metų proga, II, 1).