Popiežius pristato maldos intenciją sausio mėnesiui

„Dabartiniame pasaulyje daug krikščionių, priklausančių įvairioms Bažnyčioms, kartu tarnauja kenčiantiems žmonėms, gina žmogaus orumą ir gyvybę, kovoja su neteisingumu, saugo kūriniją.

Visi džiaugiamės tokiu troškimu keliauti kartu, bendradarbiauti liudijant solidarumą ir tarnaujant silpniesiems ir kenčiantiems.

Melskis kartu su manimi, kad visi krikščionys malda ir broliška meile stengtųsi atkurti visišką bažnytinę bendrystę ir bendradarbiautų atsakydami į šiandien žmonijai kylančius iššūkius“.