Prašome prisijungti prie šios MALDOS GRANDINĖS iniciatyvos

Persiunčiu žinutę, kuri gauta iš Prancūzijos. Jeigu galite tęskite dalintis šita žinute su draugais, kad ir Lietuva, bei kitos šalys įsijungtų į šią maldos grandinę.

Labai ačiū. Maldoje sesė Teresė CSJ

 

Brangūs broliai, seserys, draugai, bičiuliai,

Mūsų kasdieniniame gyvenime dar niekada nebuvo tiek daug nesaugumo, pasaulyje tiek daug vyriausybių priespaudos, tiek daug ydų, nusikaltimų, korupcijos, smurto, prievartos, išnaudojimo ir baimės dėl mūsų jaunimo ateities. Turiu idėją, kuria norėčiau su jumis pasidalyti: Antrojo pasaulinio karo metais Didžiosios Britanijos ministro pirmininko Vinstono Čerčilio patarėjas suorganizavo grupę žmonių, kurie kiekvieną vakarą tam tikru metu sustodavo, kad ir ką darytų, ir kartu melsdavosi už Anglijoje gyvenančių žmonių taiką ir saugumą. Jie tai darė kiekvieną dieną, ir miestas tarsi sustojo - tokia buvo maldos galia. Rezultatai buvo tokie nuostabūs, kad netrukus bombardavimas buvo nutrauktas! Dabar vėl susibūrėme į įvairių tautybių žmonių grupę, kad galėtume minutę melstis už mūsų šalių saugumą, už mus slegiančių ir varginančių problemų nutraukimą ir už tai, kad Dievas vadovautų mūsų vadovų sprendimams.

Susitiksime tokiu laiku:

Ispanija 16:00 val. Portugalija 15:00 val. Kanarų salos 15:00, Kosta Rika 20:00, Kolumbija 19:00 val. Nikaragva 20:00 Ekvadoras 19:00, Gvatemala 20:00, Meksika 20:00, Panamos miestas 19:00, Hondūras 18:00, Salvadoras 20:00, Venesuela 18:00, Urugvajus 17:00, Paragvajus 17:00, Brazilija 18:00 val. Argentina 17:00 val. Čilė 17:00 val. Italija 16:00 val. Prancūzija 15:00 val.

Lietuva 15:00 val.

Prašau jūsų prisijungti prie šios iniciatyvos. Kiekvieną dieną nurodytu laiku sustodami vienai minutei prašysime, kad pasaulyje įsiviešpatautų taika, liautųsi konfliktai ir būtų atkurta ramybė visose žemės tautose, o šeimos ieškotų savo saugumo ir išganymo Dieve. Jei suprastume, kokia didžiulė yra maldos galia, būtume nustebinti. Jei galite nusiųsti šį prašymą savo kontaktiniams asmenims, savo malda galime sulaukti stebuklo. Kiekvieną dieną nustatytu laiku savo šalyje nustatytu laiku nustatykite žadintuvą telefone ir vieną minutę melskitės už taiką.