Requiem Negimusiam kūdikiui 2017-11-23

  

   

   Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje LAPKRIČIO 23-IĄJĄ  vakarinėse šv.  Mišiose buvo paminėta Negimusio Kūdikio diena.  Kodėl minime šią dieną? 1955 m. lapkričio 23-iąją Lietuvoje įstatymiškai įteisinti abortai. Kasmet Lietuvoje tūkstančiai kūdikių netenka teisės gyventi. Daugybė moterų ir tėvų kenčia netekties skausmą. Muzikos garsais norėjome atnešti žinią miestui: išsaugokime negimusią gyvybę. Jei mes nesaugosime negalinčių apsiginti kur mes nueisime? Klebono mons. Rimvydo Jurkevičiaus  pamokslas - liudijimas atsakė į daugelį klausimų ir palietė kiekvieno širdį: kai motina jo laukėsi jai pasiūlė daryti abortą, bet ši atsisakė. Nepaisant pavojaus gyvybei Rimvydo mama ryžosi gimdyti. Šiandien, mes turime mumis besirūpinantį kunigą ir kleboną. Vaikų lūpomis, giesmėmis, piršteliais, kurie dovanojo muziką skambėjo gyvas, tylus, liudijimas „ačiū, mama, tėti, kad leidote mums gimti“. Tą vakarą, širdžių, kurias norėjome paliesti būta nemažai: šv. Mišiose muzikavo apie 50 meno mokyklos mokinių: jaunių ir jaunučių chorai, fleitų duetas, akordeonų orkestras. Kiekvieno vidun, tarsi sąžinės balsas  skverbėsi mokyklos direktorės Eugenijos Švelnikienės skaitytas ,,Neužbaigtas dienoraštis“, palikęs daug erdvės apmąstymams. Šv. Komunijos metu akordeonų orkestras atliko C. Caccini -,,Ave Marija‘‘, giedojo L. Mažuolytės vadovaujamas jaunučių choras, o po šv. Mišių minėjimas tęsėsi. Sakrališkai skambėjo Simonos Tamošiūnaitės  (akordeonas) ir Dominyko Kratavičiaus (fleita) duetas - A.Kuprevičiaus pjesė ,,Šv. Tomo bažnyčioje“, pirmą kartą Lietuvoje (ir būtent Kaišiadoryse!) buvo atliktos lenkų kompozitoriaus K. Naklickio ,,Vaikų mišios“ netradiciniam sąstatui: jaunių chorui (Vad. E.Jakubauskienė), akordeonų orkestrui (Vad. O.Kupčiūnienė) ir dviems fleitoms, kuriomis nuostabiai solo grojo Agota Stalaučinskaitė ir Dominykas Kratavičius (mokyt. L.Baranauskienė). Džiugu, kad toks didelis būrys jaunųjų muzikantų-moksleivių kartu su tėveliais įsiliejo į bendrą projektą, prisilietė prie tikrųjų vertybių iš didžiausios iš jų – gyvybės slėpinio. Šį renginį  organizavome kartu su Kaišiadorių vyskupijos dekanato šeimos centru Džiaugėmės galėdami nešti gyvybės išsaugojimo svarbos žinią miestui.  Po šv. Mišių  prie Teofiliaus Matulionio paminklo uždegėme žvakutes Negimusiems Kūdikiams atminti ir atliepti palaimintojo Teofiliaus kvietimą - saugoti pradėtą gyvybę. Žvakelės degė meno mokyklos mokytojų išpieštoje širdyje su kūdikiu motinos įsčiose. Dėkojame už galimybę visiems dalyvavusiems, kaip rašė Maironis ,,pakelti širdį virš žemės aukščiau“ ...

 Renginio filmuotą medžiagą ir nuotraukas skirtas Negimusio Kūdikio dienai paminėti galima pamatyti http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/requiem-negimusiam-kudikui-2017-11-23-1-dalis

Onutė Kupčiūnienė