Sekminės

Mieli broliai ir seserys Kristuje!        

Birželio 7-8 dienomis švęsime didelę tikėjimo šventę – SEKMINES.
Kviečiame visus susiburti šios šventės išvakarėse naktinei Vigilijai – maldingam mūsų Viešpaties Dvasios laukimui.

PROGRAMOJE:

22.00 – 23.00 val. (birželio 7d., šeštadienis) ŽVAKIŲ  PROCESIJA GEDIMINO GATVE

Renkamės PC “IKI” aikštelėje

23.00 val. KONFERENCIJA vedėjas kun. Algirdas Akelaitis

24.00 – 8.00 NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

(Šlovinimas, Šv. Rašto skaitiniai, malda, tyli adoracija. Dalyvauja visos parapijos bendruomenės, grupės ir visi laukiantys Šventosios Dvasios).

8.00 val. (birželio 8d., sekmadienis) PROCESIJA, ŠV. MIŠIOS

Organizuoja Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija - 2014