Sinodo kelias Kaišiadorių vyskupijoje - pagrindinė informacija

Šių metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus pakvietė visus leistis į Bažnyčios atsinaujinimo - sinodinę kelionę, truksiančią dalinėse Bažnyčiose iki 2022 m. vidurio. Šios kelionės tikslas: įsiklausyti į Dievo tautos balsą, siūlant kiekvienam – ypač tiems, kurie dėl įvairių priežasčių yra pakraščiuose, – galimybę išreikšti save ir būti išgirstiems, siekiant prisidėti prie Dievo tautos – Bažnyčios kūrimo, žr. čia: Bažnyčios dokumentai. Sinodo kelias Lietuvoje (katalikai.lt) 

Šių metų spalio 17 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, karu su Lietuvos vyskupais, paragino visus įsijungti į šią kelionę, žr. čia: Vyskupų kreipimasis. Sinodo kelias Lietuvoje (katalikai.lt) .

Koordinuoti Sinodo kelią Kaišiadorių vyskupijoje yra paskirti kun. Rolandas Bičkauskas (vyskupijos generalvikaras) ir Vaiva Stanionė (Vievio parapijietė). Šiuo metu koordinatoriai kviečia atsiliepti tuos, kurie galėtų būti pokalbių grupių moderatoriais parapijose. Atsiliepti prašoma šiuo el. paštu: sinodaskaisiadorys@gmail.com.

Šių metų gruodžio 4 d. planuojami vyskupijos moderatorių mokymai, o gruodžio pabaigoje – prasidės moderatorių susitikimai parapijose, siekiant išgirsti visų Dievo tautos narių balsą. Susitikimuose bus aptariamos šios temos, žr. čia: Temų sąrašas. Sinodo kelias Lietuvoje (katalikai.lt).

Šį kelią taip pat prašoma palydėti malda – bendruomenėje ir privačiai, žr. čia: Malda. Sinodo kelias Lietuvoje (katalikai.lt).

Parapijų bažnyčiose pamaldose, ypač sekmadienį, prašoma į Visuotinę maldą įterpti šį maldavimą:

„Sinòdinis procèsas tepàdeda Bažnýčiai per̃ įsiklaũsymą atràsti kẽlią, kuriuõ šiañdien privãlo eĩti draugè sù visaĩs gerõs vãlios žmonėmìs, mel̃džiame –„ ...

Visa informacija apie Sinodą Bažnyčioje, žr. čia: Sinodo kelias Lietuvoje (katalikai.lt).

Kurijos informacija