SKELBIMAI 2015-03-21

 

  • Kovo 29 d. - Verbos - Viešpaties kančios sekmadienis; šią dieną prieš visas Mišias bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos verbos, o prieš Sumą – bus daroma Verbų procesija šventoriuje...

  • Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, skirta svarbiausių Išganymo slėpinių šventimui; Didįjį ketvirtadienį Krizmos - aliejų šventinimo Mišios Kaišiadorių katedroje - 10 val., o Paskutinės vakarienės Mišios - 18 val.; Didįjį penktadienį - Kristaus kančios pamaldos - 18 val., o šeštadienį-Velyknakčio pamaldos - 21 val...

  • Kovo 24 d. - kviečiame parapijos jaunimą susiburti į katedrą gavėnios Rožinio maldai – Kančios slėpinių apmąstymui; maldos pradžia - 17.20 val...  

  • Kovo 22 d. - visi tikintieji kviečiami maldai už taiką Ukrainoje. Tokį sprendimą priėmė Lietuvos ganytojai, atsiliepdami į tikinčiųjų prašymus. Taip pat kviečiama melstis ir už kitus konfliktų apimtus kraštus - melstis už taikdarius, prašyti pasigailėjimo mirusiesiems ir paguodos jų artimiesiems...  

  • Verbų sekmadienį prieš Mišias tikintieji galės įsigyti parapijos jaunimo paruoštas verbas; surinktos aukos už įsigytas verbas bus skirtos jaunimo, aktyviai dalyvaujančio parapijos veikloje, vasaros stovyklai. Dėkojame už paramą...