Skelbimai Kaišiadorių bažnyčioje - katedroje (2024-04-28)

 

1. Pirmąjį gegužės sekmadienį (gegužės 5 d.) Lietuvoje minima Motinos dienaMotinos dieną šv. Mišios katedroje bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvas Motinas, o už mirusias - pirmadienį (gegužės 6 d.) po Motinos dienos (8.30 ir 18 val.). Kviečiame dalyvauti!

 

2. Gegužės mėnesį bažnyčiose švenčiamos Gegužinės pamaldos, skirtos Dievo Motinos Marijos garbei. Gegužinės pamaldos katedroje - šiokiadieniais pusę valandos prieš Mišias vakare – 17.30 val., o sekmadieniais – per sumos Mišias (12 val.). Kviečiame dalyvauti!