Skelbimai Kaišiadorių katedroje, 2014-09-28

                       Dėl rožinio pamaldų spalio mėnesį

                      Bažnyčia spalio mėnesį kviečia tikinčiuosius kasdien melstis rožinį. Rožinį dera melstis drauge bažnyčioje, su šeimos nariais namuose ar kitoje maldingoje draugijoje, taip pat privačiai. Katedroje rožinio pamaldos šiokiadieniais – pusė valandos prieš Mišias vakare, o sekmadieniais - prieš Sumą.   

Kiekvieną spalio sekmadienį po pietų - 15.30 val. Guronyse vyks Rožinio pamaldos, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles. Po rožinio maldos – 16 val. šv. Mišios Guronių šv. Juozapo koplyčioje; pamaldoms vadovaus Kaišiadorių vyskupas emeritas. Kviečiame dalyvauti!                                            

                     

                   

           Dėl pamaldų laiko pasikeitimo

                      Nuo spalio 1 dienos katedroje keisis šv. Mišių vakare laikas: Mišios bus švenčiamos 18 val.

 

             Dėl Rožančinės atlaidų

                      Ateinantį sekmadien, spalio 5 dieną 12 val. šioje katedroje švęsime Rožinio Švč. Mergelės Marijos - Rožančinės atlaidus, po Mišių - procesija. Parapijiečius, o ypač šios parapijos Gyvojo rožinio brolijos narius, kviečiame dalyvauti atlaiduose! Taip pat kviečiame įsijungti į Gyvojo rožinio draugiją – kartu melstis rožinio malda...

 

                   Dėl automobilio pašventinimo

Lietuvoje minint Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną, gali būti šventinamos ir tikinčių transporto priemonės - automobiliai; dėl automobilio pašventinimo prašome kreiptis į parapijos kleboną po pamaldų bažnyčios raštinėje...

                                                                                      

                     Kiti skelbimai:                                                                    

  • Šiandien Bažnyčia Lietuvoje kviečia melstis už visus esančius kelyje, minint Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną.  Dar 2009 m. Lietuvos policija iniciavo projektą ,,Saugokime vieni kitus kelyje“. Šio projekto tikslas - įvairiomis priemonėmis krikščioniškų vertybių pagrindu keisti eismo dalyvių elgesį – ugdant sąmoningumą ir atsakomybę keliuose, kad sumažėtų žūčių ir sužalojimų eismo įvykių metu. Mūsų malda taip pat gali daug pasitarnauti siekiant šių tikslų, kai savo dėmesį ir pastangas gebame sutelkti artimo gerovei – melsdamiesi ir besirūpindami vieni kitų reikmėmis visose gyvenimo aplinkybėse...

 

  • Artėjant Vyskupų Sinodui - susirinkimui šeimos tema, kuris vyks šių metų spaly Vatikane, tikinčiųjų bendruomenės šį sekmadienį, rugsėjo 28 dieną kviečiamos skirti maldai už šeimą ir artėjantį Sinodą. Sinode dalyvaus daugiau nei 200 vyskupų iš įvairių pasaulio vyskupijų, taip pat ir pasauliečiai katalikai; šio susirinkimo - sinodo tema: „Šeimų sielovados iššūkiai evangelizacijos kontekste“. Šia proga Bažnyčia kviečia melstis popiežiaus Pranciškaus malda už šeimą, kurią jis pirmą kartą kalbėjo praėjusių metų gruodžio 29 d. minint Šventosios Nazareto šeimos šventę; ji paskelbta Lietuvos katalikų internetinėje svetainė – katalikai.lt...

 

Kaišiadorių parapijos klebonas

 

***

 

Malda už šeimą ir artėjantį Vyskupų Sinodą (AD2014)

Artėjant neeilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai šeimos tema, visos vyskupijos, parapijos bei bendruomenės sekmadienį, rugsėjo 28 dieną kviečiamos skirti maldai už šeimą ir už artėjantį Sinodą.

Šia proga siūloma kalbėti popiežiaus Pranciškaus maldą už šeimą, kurią jis pirmą kartą kalbėjo praėjusių metų gruodžio 29 d. minint Šventosios Nazareto šeimos šventę:

 

Jėzau, Marija ir Juozapai,
jumyse kontempliuojame tikrosios meilės spindesį ir į jus pasitikėdami kreipiamės.

Šventoji Nazareto šeima,
padaryk, kad ir mūsų šeimos būtų bendrystės ir maldos vietos, Evangelijos mokyklos, mažos namų Bažnyčios.

Šventoji Nazareto šeima, 
šeimose niekada tenebūna smurto, svetimumo ir nesantaikos; kas buvo sužeistas ar papiktintas, greitai tesulaukia paguodos ir tepagyja.

Šventoji Nazareto šeima, 
būsimasis Vyskupų sinodas teatnaujina šeimos šventumo ir neišardomumo suvokimą, tepadeda matyti šeimoje atsispindinčių Dievo sumanymų grožį.

Jėzau, Marija ir Juozapai, 
išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą, Amen.