Skelbimai Kaišiadorių katedroje 2014-11-23

 

Dėl Advento laiko

                 Kitą sekmadienį – lapkričio 30 d. - pradėsime Advento laiką Bažnyčioje ir Naujus liturginius metus.

Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius budėti – daugiau pasimelsti, atlikti išpažintį, vengti perdėto dėmesio pirkiniams - dovanoms, neapleisti gerų darbų...

                      Advento sekmadieniais ankstyvosios šv. Mišios, kitaip vadinamos Rarotų mišiomis, katedroje bus švenčiamos įprastu laikų - 8 val., pusę valandos prie Mišias bus giedamos Marijos valandos...

                      Advento metu po šv. Mišių katedroje parapijiečiai galės įsigyti pašventintų kalėdaičių Kūčioms (aukos už kalėdaičius bus skirtos katedros šildymui).

 

Dėl akcijos „Gerumas...“

Lietuvos Caritas kviečia tikinčiuosius ir šiemet įsijungti į kasmet organizuojamą adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”. Caritas per šį Adventą prašo už auką, skiriamą vargstančiųjų reikalams, įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip paliudijant krikščioniškąją artimo meilę bei solidarumą. Šias žvakeles mūsų parapijoje bus galima įsigyti po pamaldų katedroje. Dėkojame už paramą!

 

Dėl Caritas 25-mečio ir šeimos metų palydėjimo...

Vyskupijos Caritas ir Šeimos pastoraciniai centrai lapkričio 30 d. - sekmadienį - kviečia į Šeimos metų palydėjimo ir Vyskupijos Caritas 25-mečio sukakties - jubiliejaus šventę; programa: 11.30 val. - Rožinio malda Katedroje, 12 val. - šv. Mišios, kurias celebruos vyskupas ordinaras, po Mišių - Vyskupijos sielovados centre - Birutės g. 9 - šventinė programa: Vaicenavičių šeimos koncertas ir katalikų teologijos fakulteto Kaune profesorės Liobikienės paskaita Būti šeima, 13 val. - agapė. Kviečiame dalyvauti.

 

Dėl rekolekcijų parapijos šeimoms...

Kaišiadorių dekanato Šeimos centras gruodžio 6 d. (šeštadienį) kviečia parapijos sutuoktinius dalyvauti Advento rekolekcijose sutuoktiniams; rekolekcijas ves Opus Dei prelatūros Lietuvoje kunigas Pablo Gil. Rekolekcijų vieta - Vyskupijos Sielovados centre – Birutės g. 9, pradžia – 9.30 val. Kviečiame dalyvauti.

 

                                                                         

Klebonas