Skelbimai Kaišiadorių katedroje 2014-11-30

 

Dėl Advento laiko...

                 Šiandien, lapkričio 30 d,  pradedame Advento laiką Bažnyčioje ir Naujus liturginius metus.

Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius budėti – daugiau pasimelsti, atlikti išpažintį, vengti perdėto dėmesio pirkiniams - dovanoms, neapleisti gerų darbų...

                      Advento sekmadieniais ankstyvosios šv. Mišios, kitaip vadinamos Rarotų mišiomis, katedroje bus švenčiamos įprastu laiku - 8 val., pusę valandos prie Mišias bus giedamos Marijos valandos...

Advento metu po šv. Mišių bažnyčioje parapijiečiai galės įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčioms (aukos už kalėdaičius bus skirtos katedros šildymui).

 

Dėl akcijos „Gerumas...“

Lietuvos Caritas kviečia tikinčiuosius ir šiemet įsijungti į kasmet organizuojamą adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”.

                      Lietuvos Caritas per šį Adventą prašo parapijų Caritas skyriuose ir bažnyčiose už auką, skiriamą vargstančiųjų reikalams, įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip paliudijant krikščioniškąją artimo meilę bei solidarumą. Katedroje šią žvakelę galima įsigyti advento sekmadieniais po šv. Mišių.

 

Dėl Caritas 25-mečio ir šeimos metų palydėjimo...

Šiandien, lapkričio 30 d, vyskupijos Caritas ir Šeimos pastoraciniai centrai kviečia į Šeimos metų palydėjimo ir Vyskupijos Caritas 25-mečio sukakties - jubiliejaus šventę. Šventės programa prasidės 11.30 val. Rožinio malda Katedroje, 12 val. - šv. Mišios, kurias celebruos Vyskupas ordinaras, o po Mišių - vyskupijos sielovados centre - Birutės g. 9 – koncertuos Vaicenavičių šeima ir kalbės katalikų teologijos fakulteto Kaune dėstytoja Liobikienė - tema  Būti šeima. Kviečiame dalyvauti.

 

Dėl Adventinių vakarų Jaunimui...

Parapija kviečia jaunimą į Adventinio susikaupimo vakarus, kurie vyks kiekvieną advento penktadienį 19 val. vyskupijos sielovados centre - Birutės g. 9. Kviečiame dalyvauti.

 

Dėl rekolekcijų parapijos šeimoms...

Kaišiadorių dekanato Šeimos centras ateinantį šeštadienį - gruodžio 6 d. kviečia parapijos sutuoktinius dalyvauti Advento rekolekcijose sutuoktiniams. Jas ves Opus Dei prelatūros Lietuvoje kunigas Pablo Gil. Rekolekcijos vyks Vyskupijos Sielovados centre – Birutės g. 9, pradžia – 9.30 val. Kviečiame dalyvauti.

 

Dėl Liturginių valandų maldos...

Kaišiadorių Neokatechumenato kelio bendruomenė kviečia parapijiečius kasdien kartu kalbėti Liturgines Dievo tautos valandas - Rytinę maldą. Šiai maldai kviečia atvykti į Vyskupijos sielovados centrą - Birutės g. 9, pirmą aukštą, kiekvieną darbo dieną (pirmadienį – penktadienį); maldos pradžia – ryte 6.30 val. – prieš pardedant dienos darbus.  

 

Dėl Vienuolių metų...

Bažnyčia Naujus liturginius metus paskelbė Pašvęstojo gyvenimo - Vienuolių metais. Jie prasideda šiandien, lapkričio 30 d. - pirmąjį Advento sekmadienį ir tęsis iki 2016 m. vasario 2 d. Šių metų eigoje bus kreipiamas ypatingas dėmesys pašvęstajam gyvenimui, kurį Bažnyčia apibūdina “perlo” įvaizdžiu – tai, kas vertingiausia Bažnyčioje, ir kviečia melsti pašaukimų vienuolijoms bei semtis iš jų patirties tikėjimo kelionėje – atsiliepti jų misijai. Plačiau apie šių metų renginius bus paskelbta vėliau, jie taip pat bus skelbiami katalikų informaciniuose leidiniuose.   

Kaišiadorių vyskupijoje veikia 4 moterų vienuolijos ir viena bendruomenė, kuriose reziduoja daugiau nei 30 vienuolių, vykdančių įvairias misijas (kaip antai, Guronyse, Paparčiuose ir kt.)..

 

 

Klebonas