Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2015-02-01

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2015-02-01

 

1. Pirmadieny – vasario 2 d. - Grabnyčios - Kristaus Paaukojimo liturginė (neprivaloma) šventė. Grabnyčių dieną pamaldos katedroje - 10 ir 18 val. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti už vienuolius ir pašaukimus pašvęstajam gyvenimui. Pamaldose 10 val. dalyvaus Kaišiadorių vyskupijoje reziduojančios seserys – vienuolės, bus daroma procesija su žvakėmis. Kaip priimta nuo seno, Grabnyčių pamaldose bus šventinamos ir tikinčiųjų atsineštos žvakės – grabnyčios... Kviečiame dalyvauti.  

 

  • Bažnyčia šiuos metus yra paskelbusi Pašvęstojo gyvenimo - Vienuolių metais. Jie tęsis iki 2016 m. vasario 2 d. Šių metų eigoje yra kreipiamas didesnis dėmesys pašvęstajam gyvenimui, kurį Bažnyčia apibudina “perlo” įvaizdžiu – tai, kas vertingiausia Bažnyčioje, ir kviečia semtis iš jų patirties tikėjimo kelionėje – atsiliepti jų misijai... Kaišiadorių vyskupijoje veikia 4 moterų vienuolijos ir viena bendruomenė, kuriose reziduoja daugiau nei 30 vienuolių. Vienuolynai skirstomi į dvi dalis – tai kontempliatyvūs, skirti išimtinai maldos gyvenimui, ir apaštalaujantys – vykdantys įvairias pastoracines – dvasinio ugdymo misijas Bažnyčioje...

 

2. Antradienį – vasario 3 d. -  minėsime šv. Blažiejų, vyskupą ir kankinį. Šią dieną taip pat bus šventinamos Blažiejaus žvakės ir meldžiama šventojo užtarimo, ypač sveikatos, sergantiems gerklės ligomis; pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka.

 

3. Ateinantį ketvirtadienį – vasario 5 d. -  minėsime šv. Agotą, mergele ir kankinę; pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka – 8.30 ir 18 val.; po Mišių bus šventinami Agotos duona ir vanduo, kurie gali būti naudojami kaip priemonė prieš gaisrą, meldžiant šventosios užtarimo. 

 

Klebonas