Skelbimai Kaišiadorių katedroje, 2015-05-17

Ateinantį sekmadienį švęsime Sekmines, Šv. Dvasios atsiuntimo liturginę iškilmę.

Kaišiadorių parapijoje Sekminių šventei skirta programa prasidės gegužės 23 d. – ateinantį šeštadienį - 22 val. žvakių procesija  Gedimino gatve; kviečiame dalyvauti procesijoje - iki 22 val. susiburti Prekybos centro “IKI” aikštelėje, 23 val. katedroje vyks konferencija Sekminių tema, o nuo 24 val. - Švč. Sakramento adoracija. Naktinė adoracija baigsis gegužės 24 d. – sekmadienį - 8 val. Eucharistinė procesija katedros šventoriuje ir šv. Mišios, kurias celebruos Kaišiadorių vyskupas. Kviečiame dalyvauti.

 

Devynias dienas prieš Sekmines, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien melstis į Šventąją Dvasią, kalbėti arba giedoti maldą „Dvasia, Viešpatie, ateik...“  Ši malda katedroje - šv. Mišių metu, vietoj bendruomeninės maldos.

 

Klebonas