Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2015-05-31)

Ateinantį sekmadienį – birželio 7 d. - minėsime Tėvo dieną. Šv. Mišios katedroje 8, 10 ir 12 val. bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvuosius Tėvus, o vakare 19 val. - už mirusias; už mirusius Tėvus šv. Mišos dar bus švenčiamos ir kitą pirmadienį - 19 val.

Ateinantį sekmadienį - birželio 7 d. - švęsime Devintines - Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę liturgijoje. Po sumos Mišių bus daroma Eucharistinė procesija mieste ta pačia tvarka kaip kasmet. Kviečiame parapijiečius dalyvauti.

Birželio 1 d. pradėsime Birželines pamaldas, skirtas Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos katedroje šiokiadieniais - po Mišių 19 val., o sekmadieniais - prieš sumos Mišias.

Klebonas