Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2015-06-21)

Šį trečiadienį - birželio 24 d. - Bažnyčia liturgijoje švęs šv. Jono Krikštytojo Gimimo šventę. Ši šventė neprivaloma, todėl pamaldos katedroje - šiokiadienių tvarka. Tą dieną kviečiame pasimelsti už vyskupijos Ganytoją - vyskupą Joną, šventojo globėjo dienos proga...

 

Birželio 29 d. - kitą pirmadienį - Bažnyčia liturgijoje švęs Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventę. Artėjant šiai šventei, ateinantį sekmadienį, katedroje bus daroma rinkliava Apaštalų Sosto reikmėms - Popiežiaus labdaringai veiklai paremti. Tokios rinkliavos per Petrines arba artimiausią (šventei) sekmadienį daromos daugumoje pasaulio bažnyčių...

 

Klebonas