Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2016-02-07)

Dėl Pelenų dienos ir gavėnios laiko.
Šį trečiadienį - vasario 10 d. -  Pelenų diena. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas ir rimtis. Šv. Mišios katedroje – 10 ir 18 val.; 10 val. šv. Mišias švęs Kaišiadorių vyskupas - ordinaras. Pamaldų metu, tikintieji bus barstomi pelenais.
Pelenų dieną prasideda Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Šiuo laikotarpiu kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose katedroje, kurios vyks gavėnios penktadieniais – 17:30 val., taip pat Atgailos pamaldose apie kurias bus paskelbta vėliau... Velykos šiais metais – kovo 27 d.

Dėl maldų už ligonius.
Šią savaitę - penktadienį ( vasario 12 d.) - Pasaulinė ligonių diena; šia proga Bažnyčia kviečia pasimelsti užtarimo malda už sergančiuosius, juos aplankyti, taip pat atminti ir tuos, kurie jiems nuoširdžiai patarnauja – artimuosius, gydytojus, slaugytojus ir kitus.

Dėl liturginių valandų maldos.
Nuo pelenų trečiadienio – vasario 10 d. - Gavėnios pradžios Neokatechumeninio kelio bendruomenė Kaišiadorių parapijoje kviečia tikinčiuosius kiekvieną darbo dieną - ryte kartu melstis Dievo tautos Liturgines valandas; pradžia - 6:30 val. - prieš pradedant dienos darbus; vieta – Sielovados centras – Birutės g. 9.

Klebonas