SKELBIMAI KAIŠIADORIŲ KATEDROJE (2016-02-28)

- Kovo 4 d. Bažnyčia Lietuvoje švęs Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo liturginę - neprivalomą iškilmę. Pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka. 1636 m. Šv. Kazimieras Bažnyčios paskelbtas mūsų tautos užtarėju, o 1948 m. - Lietuvos jaunimo globėju...

 

- Pirmąjį kovo mėnesio sekmadienį Bažnyčia Lietuvoje švęs visų pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos vaikus išeivijoje ir tėvynėje. Šis sekmadienis parinktas neatsitiktinai, mat kovo mėnesį tradiciškai lietuviai tėvynėje ir visame pasaulyje švenčia tautos globėjo švento Kazimiero šventę...

 

- Gavėnios laikotarpyje kviečiame parapijiečius atlikti išpažintį dalyvaujant Atgailos pamaldose, kurios katedroje numatytos kovo 13 d. – 5-tą gavėnios sekmadienį, 16 val., taip pat Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyksta kiekvieną gavėnios penktadienį – 17:30 val., ir kiekvieną gavėnios sekmadienį – 11:30 val...