Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2016 m. vasario 1-oji savaitė)

1. Vasario 2 d. liturgijoje švenčiamos Grabnyčios – Kristaus Paaukojimo (neprivaloma) šventė. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti už vienuolius ir už pašaukimus pašvęstajam gyvenimui. Grabnyčių dieną pamaldos katedroje - 10 ir 18 val.

 

Grabnyčių dieną pamaldose bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos žvakės – grabnyčios (simbolizuojančios Amžinąją šviesą). Mišiose 10 val., kurias celebruos Kaišiadorių vyskupas ordinaras, dalyvaus vyskupijoje reziduojančios seserys vienuolės, bus daroma procesija su žvakėmis. Kviečiame dalyvauti.  

 

2. Vasario 3 d. liturgijoje minimas šv. Blažiejus, vyskupas ir kankinys. Tą dieną taip pat bus šventinamos Blažiejaus žvakės ir meldžiama šventojo užtarimo, ypač sveikatos sergantiems gerklės ligomis; pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka – 8.30 ir 18 v.

 

3. Vasario 5 d. minima šv. Agotą, mergelė ir kankinė; po Mišių katedroje bus šventinami Agotos duona ir vanduo, kurie gali būti naudojami kaip priemonė prieš gaisrą, meldžiant šventosios užtarimo. Pamaldos – šiokiadienių tvarka.

 

4. Šeimos centras kviečia parapijos tėvus dalyvauti programoje „Kursas tėvams auginantiems paauglius“. Užsiėmimų metu bus kalbama, remiantis šeimos konsultantų Niko ir Silos Lee parengta video medžiaga, apie sveikus tarpusavio santykius rengiant paauglius suaugusiojo gyvenimui. Pirmasis užsiėmimas - vasario 5 d. (šį penktadienį), 18.30 val. vyskupijos sielovados centre – Birutės g. 9.
 
5. Kaišiadorių vyskupas kviečia parapijiečius – paskirus asmenis ir maldos grupių narius nuo Gavėnios pradžios - kiekvieną dieną 15 val. (sekmadieniais 11 val.) Katedroje melstis Dievo gailestingumo vainikėlį ir litaniją. Taip pat kviečia nuo vasario 13 d. – pirmojo Gavėnios šeštadienio, kiekvieną Jubiliejinių Gailestingumo metų šeštadienį įsipareigoti vieną valandą pasirinktinai budėti katedroje. Maldos laikui ir budėjimui prašoma užsirašyti katedros parapijos raštinėje.

 

Klebonas