Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2020-05-16

Ateinantį sekmadienį Sekminės - Šv. Dvasios atsiuntimo šventė liturgijoje. Kaišiadorių katedroje šv. Mišios per Sekmines sekmadienio tvarka - 8, 10, 12 ir 18 val.

Devynias dienas prieš Sekmines Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien (privačiai ar kartu) melstis į Šventąją Dvasią. Ši malda katedroje - šv. Mišių metų, vietoj bendruomeninės maldos.

 

Šį sekmadienį, per Šeštines, taip pat minima Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena. Komunikuoti – tai bendrauti, pranešti, dalintis žiniomis. Šią dieną Bažnyčia meldžiasi už visus žiniasklaidos darbuotojus, taip pat krikščioniškos, kurie perduoda mums įvairias - ir tikėjimo žinias bei prisideda aukomis katalikiškos žiniasklaidos išlaikymui. Kaip kasmet Popiežius yra paskelbęs laišką Visuomenės komunikavimo dienos proga, kurį galima skaityti internete, žr. – katalikai.lt