Skelbimai Kaišiadorių katedroje / 2020-09-27

 

Dėl keliaujančiųjų ir vairuotojų dienos

Paskutinį rugsėjo sekmadienį bažnyčiose Lietuvoje meldžiamasi už keliaujančiuosius ir vairuotojus, minint jų dieną. Taip siekiama atkreipti didesnį dėmesį į vairuotojų ir keleivių elgesį kelyje, keliaujančiųjų maldą ir maldą už keliaujančiuosius.

Apie mūsų elgesį kelyje - moralinę atsakomybę - Bažnyčia kalba dokumente „Kelio pastoracijos gairės“. Ten sakoma: Būkite gailestingi ir padėkite pagalbos reikalingam artimui – ypač eismo avarijų aukų šeimoms arba, nesėsk prie vairo netinkamos būklės ir kt.

 

Dėl Rožinio pamaldų spalio mėnesį

Bažnyčia spalio mėnesį kviečia tikinčiuosius kasdien melstis Rožinį. Rožinį dera melstis bažnyčioje, su šeimos nariais namuose, taip pat privačiai. Katedroje Rožinio pamaldos - šiokiadieniais pusė valandos prieš Mišias vakare (17.30 val.), o sekmadieniais - prieš sumą (11.30 val.) Kviečiame dalyvauti! Dėl Rožinio maldos intencijų prašome žiūrėti - Kaišiadorių vyskupijos internt.sveteinę - https://kaisiadorys.lcn.lt/naujienos/;995

Kiekvieną spalio sekmadienį, tradiciškai, po pietų - 15.30 val. Guronyse, Rožinio slėpinių sakraliniame parke, vyks Rožinio pamaldos, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles. Po Rožinio maldos - 16 val. - šv. Mišios. Kviečiame apsilankyti!     

   

Dėl minėjimų ir atlaidų spalio mėnesį

Spalio 2 d., liturginiame kalendoriuje minimi Angelai sargai. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti už tarnaujančius policijoje ir visus, kurie rūpinasi kitų saugumu.

Spalio 5 d. – liturginiame kalendoriuje minima šv. Faustina (Kovalska). Tą dieną tikintieji, įprastomis sąlygomis, gali pelnyti Visuotinius atlaidus apsilankę Kaišiadorių katedroje - Dievo Gailestingumo koplyčioje ir pasimeldę prie šv. Faustinos altoriaus - relikvijos. Šį mėnesį šioje koplyčioje Visuotiniai atlaidai taip pat pelnomi 22 d., minint šv. Jono Paulių II, pasimeldus prie jo altoriaus – relikvijos.

 

Dėl Misijų mėnesio

Popiežius Pranciškus spalio mėnesį yra paskelbęs Ypatinguoju misijų mėnesiu! Popiežius tikinčiųjų prašo jautriai rūpintis Evangelijos skelbimu. Šio misijų mėnesio tema – „Štai aš - siųsk mane" (Iz 6, 8). Popiežius sako: pašaukimas misijai, tai kvietimas išeiti iš savo ribų dėl Dievo ir artimo meilės - tai galimybė dalytis, tarnauti ir užtarti. Kuris myli, leidžiasi į kelią, dovanoja save kitam. Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei.

Kaip ir kur mes galėtume prisidėti? Misijų mėnesiui aktuali informacija skelbiama internetinėje svetainėje MISIJOS.KATALIKAI.LT – atkreipkite dėmesį! Taip pat galime nemažai nuveikti kasdiene veika, kai ji paženklinta Dievo valia. Krikščionis misionierius – tai asmuo (visų pirma pats) klusnus Dievo valiai – sako Popiežius Pranciškus 

 

Kaišiadorių parapija