Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2021-11-21

Dėl Advento laiko

   Ateinantį sekmadienį - lapkričio 28 d. - prasideda Advento laikas Bažnyčioje ir Nauji liturginiai metai. Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius budėti – daugiau pasimelsti, pagal galimybes atlikti išpažintį, neapleisti gerų darbų sielai ir kūnui.

Advento sekmadieniais katedroje ankstyvosios šv. Mišios, kitaip vadinamos Rarotų mišiomis, bus švenčiamos 8 val. Pusę valandos prie Mišias bus giedamos Marijos valandos.

Advento metu - po pamaldų katedroje - parapijiečiai galės įsigyti pašventintų kalėdaičių Kūčioms.

 

Dėl akcijos "Gerumas mus vienija"

   Lietuvos Caritas kviečia tikinčiuosius ir šiemet įsijungti į kasmet organizuojamą adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”. Caritas per šį Adventą prašo už auką, skiriamą vargstančiųjų reikalams, įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip paliudijant krikščioniškąją artimo meilę bei solidarumą. Šias žvakeles Kaišiadorių parapijoje bus galima įsigyti po pamaldų katedroje.

 

Kaišiadorių parapijos klebonas