Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2023-09-24)

Dėl Rožinio pamaldų spalio mėnesį

Bažnyčia spalio mėnesį kviečia tikinčiuosius kasdien melstis Rožinį. Rožinį galima melstis bažnyčioje, su šeimos nariais namuose, taip pat privačiai. Katedroje Rožinio pamaldos - šiokiadieniais pusė valandos prieš Mišias vakare (17.30 val.), o sekmadieniais - prieš sumą (11.30 val.). Kviečiame dalyvauti!

Kiekvieną spalio sekmadienį po pietų - 15.30 val. Guronyse, Rožinio slėpinių sakraliniame parke, vyks Rožinio pamaldos, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles. Po Rožinio maldos - 16 val. - šv. Mišios. Kviečiame apsilankyti!

 

Dėl Misijų mėnesio

Popiežius Pranciškus spalio mėnesį Bažnyčioje yra paskelbęs Misijų mėnesiu! Popiežius tikinčiųjų prašo būti misionieriais pirmiausia širdimi, o tik po to veiksmais. Kaip liudija šv. Teresėlė, kuri niekada nebuvo išvykusi į tolimus kraštus - misijoms, bet lydėjo visus skelbiančius Gerąją Naujiena – Evangelija, malda, gyvenimo pavyzdžiu... Bažnyčia spalio mėnesį tikinčiuosius kviečia melstis už misijas Rožinio malda. Prašome melstis!  

 

Dėl minėjimų ir atlaidų spalio mėnesį

Spalio 2 d. liturginiame kalendoriuje minimi Angelai sargai. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti už tarnaujančius policijoje ir visus, kurie rūpinasi kitų saugumu.

Spalio 5 d. – liturginiame kalendoriuje minima šv. Faustina (Kovalska). Tą dieną tikintieji, įprastomis sąlygomis, gali pelnyti Visuotinius atlaidus apsilankę Kaišiadorių katedroje - Dievo Gailestingumo koplyčioje ir pasimeldę prie šv. Faustinos altoriaus - relikvijos. Spalio mėnesį šioje koplyčioje Visuotiniai atlaidai taip pat pelnomi 22 d., minint šv. Jono Paulių II, pasimeldus prie jo altoriaus – relikvijos. Kviečiame apsilankyti!