Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2024-03-17)

 

1. Kovo 19 d. (antradienį) - Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio ir Kaišiadorių vyskupijos globėjo, šventė. Pamaldos katedroje - 12 ir 18 val.

Kovo 19 d. 12 val. iškilmingas Šv. Mišias už vyskupiją katedroje celebruos Kaišiadorių vyskupai, pamaldas transliuos Marijos radijas. Kviečiame dalyvauti!

Vyskupijos Globėjo šventėje bus paminėtos Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio tarnystės Bažnyčiai sukaktys. Jo Ekscelencijai šių metų kovo mėnesį sukanka Kunigystės 60 metų ir Vyskupystės 35 metų sukaktys. J. Matulaitis yra ilgiausią kunigystės kelią nuėjęs dvasininkas Kaišiadorių vyskupijoje.

2. Kovo 24 d. – Verbos. Verbų sekmadienį bažnyčiose šventinamos verbos ir prasideda Didžioji savaitė, skirta svarbiausių krikščionių tikėjimo slėpinių šventimui Didįjį tridienį. Velykos - kovo 31 d.

 

Kurijos ir parapijos informacija