Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2024-06-23)

 

Birželio 24 d. (pirmadienį) Bažnyčia liturgijoje švenčia Šv. Jono Krikštytojo Gimimo šventę. Ši šventė neprivaloma, todėl pamaldos katedroje - šiokiadienio tvarka (8.30 ir 18 val.). Tą dieną kviečiame pasimelsti už vyskupijos Ganytoją – vyskupą Joną, šventojo Globėjo dienos proga.

 

Birželio 29 d. (šeštadienį) Bažnyčia liturgijoje švenčia Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventę. Ši šventė neprivaloma, todėl pamaldos katedroje – šiokiadienio tvarka (10 ir 18 val.). Tą dieną tikintieji aplankę katedrą, Bažnyčios nurodytomis sąlygomis, gali pelnyti visuotinius atlaidus.