Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje / 2021-09-26 ir 2021-10-03

Dėl Rožinio pamaldų spalio mėnesį

Bažnyčia spalio mėnesį kviečia tikinčiuosius kasdien melstis Rožinį. Rožinį galima melstis bažnyčioje, su šeimos nariais namuose, privačiai. Katedroje Rožinio pamaldos - šiokiadieniais pusę valandos prieš Mišias vakarais (17.30 val.), o sekmadieniais - prieš sumą (11.30 val.). Kviečiame dalyvauti!

Kiekvieną spalio sekmadienį, tradiciškai, po pietų - 15.30 val. Guronyse, Rožinio slėpinių sakraliniame parke (kard. V. Sladkevičiaus tėviškėje), vyks Rožinio pamaldos, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles. Po Rožinio maldos - 16 val. - šv. Mišios Guronių koplyčioje. Kviečiame apsilankyti!         

 

Dėl atlaidų spalio mėnesį

Spalio 5 d. – liturginiame kalendoriuje minima šv. Faustina (Kovalska). Tą dieną tikintieji, įprastomis sąlygomis, gali pelnyti Visuotinius atlaidus apsilankę Kaišiadorių katedroje - Dievo Gailestingumo koplyčioje ir pasimeldę prie šv. Faustinos altoriaus - relikvijos. Šį mėnesį šioje koplyčioje Visuotiniai atlaidai taip pat pelnomi 22 d., minint šv. Jono Paulių II, pasimeldus prie jo altoriaus – relikvijos.

 

Dėl Misijų mėnesio

Popiežius Pranciškus spalio mėnesį yra paskelbęs Ypatinguoju misijų mėnesiu ir prašo jautriai rūpintis Evangelijos skelbimu.

Šio Misijų mėnesio tema – „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję" (Apd 4,20). Popiežius sako: tai kvietimas kiekvienam iš mūsų „įsipareigoti“ ir parodyti, ką nešiojame savo širdyje. Pirmieji krikščionys anaiptol nepasidavė pagundai užsisklęsti, juos Viešpats ir jo dovanotas naujas gyvenimas traukė eiti ir liudyti apie tai, ką jie matė ir girdėjo (visas Popiežiaus žodis - žr. katalikai.lt).