SKELBIMAI KAIŠIADORIŲ PARAPIJOS BAŽNYČIOJE - KATEDROJE (2022-02-27)

1. Šį trečiadienį - Pelenų diena. Šv. Mišios katedroje – 10 ir 18 val., pamaldose tikintieji bus barstomi pašventintais pelenais.

Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas. Pasninkas - kai nevalgoma mėsos ir tik kartą per dieną sočiau prisivalgoma, o kitus kartus tik užkandama. Pasninko privalu laikytis tik suaugusiems asmenims. Susilaikymas (tik) nuo mėsiškų valgių - būdingas visais metų penktadieniais, jo privalu laikytis asmenims nuo 14 amžiaus. Toks - fizinis kūno apmarinimas krikščionybėje savaime nėra tikslas, bet turi ugdyti dvasinį apsimarinimą, kai ko nors atsisakoma dėl aukštesnių - krikščioniškųjų vertybių kaip meilės artimui, gailestingumo darbų.

Pelenų dieną prasideda Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Gavėnios laiku kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyks gavėnios penktadieniais – 17.30 val. ir sekmadieniais – 11.30 val., taip pat atlikti prieš-Velykinę išpažintį. Velykos šiemet - balandžio 17 d.

 

2. Ateinantį – 1 Gavėnios sekmadienį, Bažnyčia Lietuvoje minės Maldos už lietuvius pasaulyje dieną. Šia proga kviečiama intencija prašant Dievo globos ir sustiprinimo ugdant lietuvių tautinę bei krikščioniškąją tapatybę išeivijoje ir Tėvynėje.

 

3. Kovo 4 d., kaip kasmet, Bažnyčia Lietuvoje švęs šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, šventę liturgijoje. Pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka.

 

4. Prasidėjus plataus masto kariniams veiksmams Ukrainoje, Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis į maldą už kuo greitesnį taikos atkūrimą toje šalyje. Vienydamiesi su popiežiumi Pranciškumi, kuris ateinantį - Pelenų trečiadienį paskelbė Pasninko už taiką diena, Lietuvos vyskupai kviečia ir toliau už taiką melstis Rožinio malda. Melskime, kad liautųsi pražūtingas kraujo liejimasis Ukrainoje ir Ukrainos žmonės vėl galėtų netrukdomi gyventi taikoje.

 

5. Lietuvos Caritas šiuo neramiu laiku, prašo tikinčiuosius ir visus geros valios žmones malda bei auka prisidėti prie Ukrainos žmonių vargo palengvinimo. Aukoti prašoma į specialią Lietuvos Caritas banko sąskaitą: LT02 7300 0101 3718 2270, nurodant mokėjimo paskirtį Pagalba Ukrainai. Paaukotos lėšos bus perduotos Ukrainos Caritas organizacijai, turinčiai platų pagalbos tinklą visoje šalies teritorijoje, ir bus tikslingai panaudotos, atliepiant į pačius aktualiausius Ukrainos žmonių poreikius.