Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje (2022-06-05)

 

1. Rytoj, pirmadienį, šv. Mišios katedroje 8.30 ir 18 val. bus švenčiamos aukotojų intencijomis už mirusius tėvus. Prieš Mišias vakare 17 val. bus giedamas Rožinis už mirusius tėvus.

 

2. Ateinantį sekmadienį katedroje bus minimas Palaimintasis Teofilius Matulionis, vyskupas ir kankinys, ir švenčiamas Šeimos metų ir Sinodinio kelio programos užbaigimas vyskupijoje. Šventąsias Mišias 12 val. celebruos Kaišiadorių vyskupas. Šia proga, kviečiame dalyvauti Mišiose ir minėjimo programoje, kuri skelbiama parapijos internetinėje svetainėje ir katedros skelbimų stende.

 

3. Palaimintas Teofilius katedroje bus švenčiamas ir birželio 14 d. (antradienį), šiemet minint penktąsias paskelbimo Palaimintuoju metines. Šv. Mišios birželio 14 d. bus švenčiamos 12 ir 18 val. Visa šventės programa skelbiama parapijos internetinėje svetainėje ir katedros skelbimų stende. Kviečiame dalyvauti.

 

4. Birželio 6-8 d. Lietuvos Caritas ir vėl organizuoja paramos Ukrainai iniciatyvą, kurios metu bus renkami konkretūs daiktai ir maisto produktai sunkioje padėtyje Ukrainoje gyvenantiems žmonėms. Apie renkamus daiktus ir maisto produktus (kokių reikėtų) informaciją rasite Lietuvos Caritas internetiniame puslapyje www.caritas.lt, taip pat parapijos svetainėje ir katedros skelbimų stende. Prašome prisidėti. Kaišiadorių parapijiečius aukojamus daiktus prašome pristatyti adresu - Birutės g. 9, iki birželio 8 d. imtinai. Dėkojame už paramą!