Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje (2022-08-14)

Rugpjūčio 15 d. Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, kur nuo senų laikų garsėja užtarimu Švč. Mergelė Marija - Nuliūdusiųjų paguoda, prasideda didieji Žolinės atlaidai. Jie tęsis iki rugpjūčio 22 d. – aštuonias dienas. Svarbiausioji atlaidų diena - rugpjūčio 15-oji – Žolinė. 12 val. šv. Mišias transliuos LTR Plius kanalas. Kaišiadorių dekanato diena – rugpjūčio 16-oji, žr. programą - pivasiunu-atlaidai-2022_a3.pdf (pivasiunai.lt). Kviečiame dalyvauti!

Rugpjūčio 15 d. (pirmadienį) - per Žolinę - katedroje šv. Mišios – 10 ir 18 val. Pamaldose tą dieną tradiciškai bus šventinami tikinčiųjų atsinešti žolynai.

 

Rugpjūčio 20 d. 18 val. katedroje – Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, minit Kankinio Teofiliaus Matulionio mirties 60-metį. Pamaldoms vadovaus kun. Marius Talutis, Palaimintojo bylos postulatorius.

 

Kaišiadorių vyskupas - arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. namų arešte Radviliškio rajone, sovietų valdžios nušalintas nuo pareigų. Palaidotas buvo Kaišiadorių katedros vyskupų kapavietėje – kriptoje. 2017 m., paskelbus Teofilių Matulionį palaimintuoju kankiniu, jo palaikai buvo perkelti į katedros koplyčia ir patalpinti altoriuje – kaip relikvija, skirta pagerbimui. Prie Palaiminto Teofiliaus relikvijos šv. Mišios katedroje taip pat švenčiamos kiekvieną sekmadienį - 18 val., prieš Mišias - Švč. Sakramento adoracija.