SKELBIMAS

Sausio 2 d. - ateinantį penktadienį - 12 val. Katedroje padėkos šv. Mišias amžiaus 50-mečio sukakties proga celebruos Kaišiadorių parapijos klebonas ir dekanas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius; pamaldoms vadovaus Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kviečiame dalyvauti – pasimelsti už jubiliatą.