SKELBIMAS

 Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, skirta svarbiausių Išganymo slėpinių šventimui;

Didįjį ketvirtadienį Krizmos - aliejų šventinimo Mišios katedroje - 10 val., Paskutinės vakarienės Mišios - 18 val.;

Didįjį penktadienį Kristaus kančios pamaldos - 18 val., o Kryžiaus kelio pamaldos - 19 val. - jos vyks mieste;

Velyknakčio pamaldos – šeštadienį 21 val... 

Velykų iškilmės I dieną - šv. Mišios - 8, 12 ir 18 val., o Velykų II dieną - 8, 10 ir 18 val... Kviečiame dalyvauti! 

Klebonas