Skelbimas 2016-05-22

Ateinantį sekmadienį - gegužės 29 d. -  švęsime Devintines, Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę liturgijoje. Devintinių proga, ateinantį sekmadienį po sumos Mišių bus daroma Eucharistinė Devintinių procesija katedros šventoriuje; kviečiame dalyvauti! 

Klebonas