ŠV. JOKŪBO ATLAIDAI IR ŽIEŽMARIŲ MIESTO ŠVENTĖ (2021-07-25 d.)