SVARBI INFORMACIJA (2020-12-16)

 

Kaišiadorių katedroje (dėl karantino) nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. šv. Mišios su žmonėmis nebus švenčiamos.

Galimos tik laidotuvių šv. Mišios, kai dalyvauja pamaldose mirusio šeimos nariai.

 

Prašome tikinčiuosius nurodytomis dienomis jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją (LRT) ar Marijos radiją.

 

Katedra atvira privačiai maldai kiekvieną dieną nuo 12 iki 13 val.

Tuo metu galima atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją (arba kitu metu, susitarus su kunigu telefonu, žr. žemiau).

 

Kasdien 20 val. kviečiame jungtis į bendrą maldą (namuose): „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami...“ (žr. Katalikų maldynas), skambant katedros varpui.

 

Dėl šv. Mišių užsakymo, laidotuvių ir kitų sielovadinių patarnavimų, prašome kreiptis į parapijos kleboną - tel. 865525502 arba vikarą - tel. 862025214 (arba el. paštu: kaisiadoriup@gmail.com).

 

Šv. Mišios už parapijiečius, bet be žmonių, katedroje švenčiamos - gruodžio 24 d. 18 val., gruodžio 25 d. 8 val., gruodžio 31 d. 18 val. ir sausio 1 d. 10 val.

Gruodžio 24 - sausio 3 d. katedra nuo 9 iki 18 val. atvira privačiai maldai prie Betliejaus prakartėlės.

 

Prašome paremti parapiją, pervedant auką į šią parapijos sąskaitą: LT 605011800014000343

Aukas šv. Mišioms prašome pervesti į šią parapijos sąskaitą: LT 815011800014002487 (Vytauto Didžiojo kredito unija).

 

Parapijos klebonas – mons. R. Jurkevičius