Sveikiname jus, su Šventosios šeimos švente (2021-12-27) ir kviečiame šeimoje perskaityti ar peržiūrėti Popiežiaus Pranciškaus katechezę šeimos metams “Keliauti drauge”

Sveikiname jus, su Šventosios šeimos švente ir kviečiame šeimoje perskaityti ar peržiūrėti Popiežiaus Pranciškaus katechezę šeimos metams  “Keliauti drauge”.

Tai 10 trumpų   Popiežiaus Pranciškaus  katechezių šeimoms, kurių tikslas padėti šeimoms augti Kristaus ir tarpusavioje meilėje. Šiomis katechezėmis siekiama paliesti šeimas visame pasaulyje.  Kviečiame jums tinkamu būdu ir laiku šias katechezes permastyti asmeniškai.

  Tekstas iš  katechezės:  Popiežiaus Pranciškaus žodžiai:

Šeima: gailestingumo ženklas Šventasis Tėvas „Amoris Laetitia“ noriu paskatinti kiekvieną iš jūsų būti gailestingumo ir artumo ženklu visur, kur šeimos gyvenimas nėra tobulas arba kur trūksta ramybės ir džiaugsmo.“ „Daugelis mano, kad Bažnyčios žinia apie santuoką ir šeimą aiškiai neatspindi Jėzaus skelbimo ir nuostatų, – jis, nors ir iškėlė reiklų idealą, niekada nestokojo atjautos kupino artumo trapiems žmonėms, kaip antai tokiems kaip samarietė ar svetimautoja.“ AL 38

Poros liudijimas Michael ir Hun Ching „Poroms reikia padėti puoselėti santykius ir būti sektinais pavyzdžiais savo vaikams. Didelis vaidmuo čia tenka Bažnyčiai.“ „...poros kartais sutrinka, svyruoja ir sunkiai atranda būdus augti. Daugelis lieka užstrigę ankstyvosiose savo emocinio bei seksualinio gyvenimo stadijose. Porų santykių krizė destabilizuoja šeimą ir dėl atsiskyrimų bei skyrybų gali turėti rimtų padarinių suaugusiesiems, vaikams ir visai visuomenei, nes silpnina asmenis ir socialinius ryšius.“ Santuokinės krizės dažnai „sprendžiamos skubiai ir stokojant drąsos būti kantriems ir pamąstyti, pasiaukoti bei vienas kitam atleisti.“ AL 41

Kvietimas apmąstyti: Ar mes aiškiai suvokiame mūsų kaip poros ir mūsų šeimos šventumą bei neliečiamumą? Ar mes, kaip bendruomenė, mokame įvertinti savo šeimas ir jų vaidmenį sielovadoje? 

Užduotis šeimai: Kiekvienas šeimos narys savitu būdu - gestu, mintimi ar žodžiu - išreiškia kitiems šeimos nariams, kiek jam yra svarbi jų šeima.

 Video ir katechezės:

https://lietuvosseimoscentras.lt/seima-amoris-laetitia-metai/keliauti-kartu-popiezius-seimoms/