Šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2016 06 03)

2016 m. birželio 3 d., Švč. Jėzaus Širdies šventėje, Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas įšventino kunigu Kaišiadorių vyskupijos diakoną Povilą SLAMINĮ, gim. 1989 m., kilusį iš Merkinės parapijos.

Neopresbiteris Povilas Slaminis paskirtas Širvintų parapijos vikaru.

Kunigas Vidas Bernardas SAJETA, iki šiol ėjęs Širvintų parapijos vikaro pareigas, išleistas pastoraciniam darbui į Šiaulių vyskupiją.

Kurijos kancleris