Vaikų vasaros stovykla (2023 07 10-14 d.)

 

Liepos 10 – 14 d. Kaišiadorių parapijos vaikai turėjo smagią stovyklą, organizuojamą seserų saleziečių. Prie jos įgyvendinimo stipriai prisidėjo savanorių grupė ir jų pagalbininkai (Martyna S., Kamilė P., Kamilė V., Augustė R., Agnė S., Pijus ir Justas), parapijos klebonas ir parapijiečiai savo aukomis. Šiomis dienomis susipažinome su švč. Mergele Marija kaip mūsų visų Motina ir jos pavyzdžiu, per konkrečius dalykus, mokėmės mylėti vienas kitą. Buvo gera matyti vaikų entuziazmą daryti vienas kitam meilės darbus. Savo vaikišku paprastumu išgyveno šiuos šv. Rašto žožius: „Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba.“ (Rom 12, 10). Turėjome džiaugsmą išgyventi bendrystę per maldą, žaidimus, bendravimą, prie vaišių stalo. Ir tuo pačiu patirti šeimos dvasią.

Stovykla pasibaigė, o vaikų ir jaunimo vasaros nuotykiai tęsiasi. Tad dar kartą norime nuoširdžiai padėkoti visiems, prisidėjusiems prie vaikų vasaros stovyklos įgyvendinimo, o ypač mūsų parapijiečiams, prisidėjusiems savo aukomis už verbas. Visos surinktos aukos už jaunimo pagamintas verbas buvo skirtos vaikų vasaros stovyklai. Būkite palaiminti!