Aktualu

Kaišiadorių vyskupijos kunigas Adam Adukowski ir gyvojo rožinio brolijos vadovė Jolanta Celiešienė kviečia maldos iniciatyvai, kuria siekiama prisidėti prie negimusio žmogaus gyvybės išsaugojimo (Marijos radijas 2022-04-27 d.)

Puslapiai