*

Geros Gavėnios!

 

Viešpatie, paskatink mūsų širdį gavėti:

tegu ji išmoksta atsisakyti to,

kas,Viešpatie, nutolina ją nuo Tavo meilės,

tegu ji stipriau ir nuoširdžiau vienijasi su Tavimi.

 

Paskatink gavėti mūsų puikybę,

užgaidas ir reikalavimus,

kad taptume nuolankūs

                       ir trokštume tik vieno –Tau tarnauti.

 

Paskatink gavėti mūsų aistras, malonumų geismą,

patogumų troškulį, godumą ir nesutramdomą veiklumą;

kad mūsų vienintelis troškimas būtų –

viskuo Tau patikti.

 

Paskatink gavėti mūsų „aš“,

per daug įsižiūrėjusį į save, atkaklų egoistą,

siekiantį vien savo naudos;

teišmoksta jis save pamiršti, pasislėpti, atsiduoti..

 

Paskatink gavėti mūsų liežuvį, per daug neramų,

per greitą atsikirsti, griežtai smerkti,

užgaulų ir niekinantį;

tegu jis gebės reikšti vien pagarbą ir gerumą.

 

Tegu sielos gavėjimas ir visos mūsų pastangos gerėti

iškelia mus į Tave kaip malonią atnašą

ir padaro mus vertus

tyresnio ir gilesnio džiaugsmo.

                                                  Amen!

 

(Jean Galot)

 

 

***