*

x x x

 

Eik ieškoti kitų,

Sustok paieškoti savęs

 

Šv.Pranciškaus Saleziečio patarimai:

 

 

                            Nesiduok praeičiai prislegiamas, pavesk ją

                           Dievo gailestingumui; taip pat dėl ateities

                           nereikia nerimauti.

 

                          Geresnių rankų, kurioms galėtum save pavesti,

                           nėra: Dievas pritaiko savo žingsnius prie mūsų,

                           kaip geras tėvas prie savo vaikų.

 

                           Nesėkmės tave ištinka dėl to, kad tu ne tiek

                           myli dorybes, kiek bijaisi ydų… Mūsų blogi

                           polinkiai nėra mūsų tikrasis Aš.

 

                           Kartais mes per daug pasvajojame apie tai,

                           kad norėtume būti nuostabiais Angelais, o

                           nesistengiame būti gerais vyrais ir moterimis.

 

                            Sėkmės valanda žinoma Dievui; dorybių

                            pažanga randasi iš lėto, kaip auštančio

                            ryto šviesa

                            .

                            Kas rytas turėtume džiūgauti pagalvoję,

                            kad turime dar vieną dieną Dievui mylėti.

 

 

x x x