SEKMINĖS

„Ateik, Šventoji Dvasia, apšviesk savo tikinčiųjų širdis ir uždek jose savo Meilės ugnį!“

 

                      Visą devyndienį prieš Sekmines kviečiame Šventąją Dvasią, kad ji nužengtų ant mūsų, kaip kadaise aukštutiniame kambaryje ant apaštalų. Prieš žengdamas į dangų, Jėzus duoda nurodymą savo mokiniams budėti ir laukti, kol Šventoji Dvasia nužengs ant jų: „Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių“. (Lk 24, 49) Be jos – Šventosios Dvasios - esame nepajėgūs skelbti Dievo Žodį, liudyti jį savo gyvenimu.

Devintinės

Ateinantį sekmadienį – birželio 22 d. -  švęsime Devintines, Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę liturgijoje. Devintinių proga, ateinantį sekmadienį po sumos Mišių bus daroma Eucharistinė procesija katedros šventoriuje; mieste procesijos (kaip buvo praeitais metais) nebus dėl gatvių perkasų; kviečiame dalyvauti!

ŠEIMŲ EISENA VILNIUJE

2014 metų  birželio 1-ą dieną, Vilniuje  įvyks šeimų eisena 

"Šeima - gyvybės lopšys".


Švęskime Vaikų gynimo ir Tėvo dieną kartu!

Mielieji Lietuvos žmonės!

Šiais Šeimos metais krikščioniškos Bažnyčios Lietuvoje – Ortodoksų, Katalikų, Liuteronų ir Reformatų – birželio 1 d. kviečia į renginį „Šeima – gyvybės lopšys“.

Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2014-05-25)

  • Ateinantį sekmadienį – birželio 1 d. - Šeštinės, Viešpaties žengimo į dangų liturginė iškilmė. Prieš Sumą – Šeštinių procesija katedros šventoriuje. Kviečiame dalyvauti!

 

  • Bažnyčia kviečia tikinčiuosius devynias dienas prieš Sekmines kasdien melstis į Šventąją Dvasią, kalbėti arba giedoti maldą „Dvasia, Viešpatie, ateik..“ Nuo šio penktadienio ši malda katedroje - šv. Mišių metu, vietoj bendruomeninės maldos.

 

Sekminės

Mieli broliai ir seserys Kristuje!        

Birželio 7-8 dienomis švęsime didelę tikėjimo šventę – SEKMINES.
Kviečiame visus susiburti šios šventės išvakarėse naktinei Vigilijai – maldingam mūsų Viešpaties Dvasios laukimui.

PROGRAMOJE:

22.00 – 23.00 val. (birželio 7d., šeštadienis) ŽVAKIŲ  PROCESIJA GEDIMINO GATVE

Renkamės PC “IKI” aikštelėje

23.00 val. KONFERENCIJA vedėjas kun. Algirdas Akelaitis

ŠEIMOS VERTYBIŲ LOBYNO SKRYNIA

Gerbiamieji,

Džiaugsmingai skubame pranešti, kad Kaišiadoryse buvo atrasta neįkainuojamai brangi

,,ŠEIMOS VERTYBIŲ  LOBYNO SKRYNIA“.

Gegužės 24 d.  nuo 15 iki 18 val. Skrynia bus  eksponuojama Šeimų parke.

 Lobius galėsite ne tik apžiūrėti - brangenybės bus dosniai dalinamos kiekvienam tiek, kiek galėsite panešti, jei tik įvykdysit užduotis...

16 val. A. Brazausko gimnazijoje, vyks radusių šeimos vertybių lobyną apdovanojimai...

Kas gi tie laimingieji?

Skrynią saugos Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras.

MOKĖTI MYLĖTI

 

Žmonės, kurie moka mylėti, pasaulį padaro gražų. Ne mokslininkai, ne ekonomistai ar politikai yra labiausiai vertinami: svarbiausi žemės žmonės yra tie, kurie yra iš tikrųjų geri. Mat jie moka duoti žmonėms tai, kas žmonėms  reikalingiausia – gerumą.

Kas atneša gerumą, tas perduoda taiką, saugumą, jėgą, nes atneša Dievą.

Puslapiai