Atlikti koplytėlės, esančios Kaišiadorių miesto kapinėse, remonto darbai

 

Įgyvendinat Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje priemonių planą, užbaigti koplytėlės, esančios Kaišiadorių miesto kapinėse, einamojo remonto darbai. Darbus atliko UAB „Žiebena“ .

Elektrėnų parapijos bažnyčiai pašventinti varpai (2018)

 

Liepos 6-ąją, karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Elektrėnų parapijos bažnyčiai buvo pašventinti trys nauji varpai. Varpai nulieti Jano Felčinski‘o (Jan Felczyński) liejykloje Lenkijoje ir dedikuoti Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui ir Lietuvos globėjui Šventajam Kazimierui.

2018 m. rugpjūčio 19 d., sekmadienį Vyskupo nominato dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai Kauno arkikatedroje

2018 metų liepos 2 dieną Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS monsinjorą dr. Algirdą JUREVIČIŲ paskyrė Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą. Plačiau Kauno arkivyskupijos kurijos pranešime >>

Puslapiai