Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir Šv. Mišios Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Maldai vadovavo ir Šv. Mišias Celebravo – kun. Marius Talutis, Palaimintojo Teofiliaus kanonizacijos bylos Postulatorius (2022-06-12 d.)