Bundančios gamtos akivaizdoje laukdami Velykų pasiklausykime muzikos, labiausiai tinkančios šiai progai (2024-03-23 d.)

 

     Bundančios gamtos akivaizdoje laukdami Velykų pasiklausykime muzikos, labiausiai tinkančios šiai progai. Ši muzika tepadeda kartu išgyventi Josepho Haydno „Septynis paskutinius mūsų Išganytojo žodžius ant kryžiaus“.  „Septyni žodžiai“. Tai meditacinio pobūdžio apmąstymai apie septynis Kristaus žodžius, baigiant žemiškąją misiją.  Tegul mūsų Dieviškasis Išganytojas veda visus, kurie klausys, per maldą ir atgailą - į atsivertimą. Susikaupę, muzikos garsų pagalba, apmąstykime septynis Jėzaus žodžius nuo kryžiaus. Žvelgdami į kryžiaus medį, ypač  šiais neramiais laikais, įžiebkime pasauliui naujos vilties kibirkštį.